• Brechtse Bridgeclub

Brechtse Bridgeclub
Spelregels bij het bridgen
 • Noord zit aan alle tafels op dezelfde plaats
 • Wie in oost/noord begint blijft oost/noord voor de ganse zitting
 • Het te spelen bordje blijft in het midden van de tafel liggen en in de juiste richting
 • Een speler telt zijn kaarten met de beeldzijde naar beneden om er zich van te vergewissen dat hij er precies 13 heeft
 • Na afloop van het spel 13 kaarten schudden en nadien correct terugsteken
 • Vooraleer een bieding begint legt elk partnership aan de tegenstrever zijn biedsysteem, toepasselijke elementaire conventies en uitkomsten uit.Een speler raakt zijn biedkaart pas aan als hij beslist heeft welke bieding hij gaat doen Een bieding wordt geacht te zijn gedaan als de biedkaart uit de biddingbox gehaald is
 • Na het eindbod blijven de biedingen op tafel liggen tot na de gedekte uitkomst van de tegenstrever
 • Alerteren gebeurt d.m.v. de alertkaart en zeer duidelijk zichtbaar voor de tegenstrever. De alertkaart blijft liggen tot de rechter tegenstrever geboden heeft.
 • Iedere speler mag uitleg vragen als hij aan de beurt is
 • Een sprongbod wordt voorafgegaan door de stopkaart (ook bij elke opening op 2-niveau) De stopkaart blijft gedurende een 10-tal tellen op de tafel liggen
  De linker tegenstander mag pas bieden als de stopkaart weer weg is
 • Een speler onthoudt zich van elke commentaar t.o.v. elke andere speler aan de tafel, tenzij één van deze er uitdrukkelijk om verzoekt.
  BIJ TWIJFEL OF DISCUSSIE: ROEP ALTIJD DE WEDSTRIJDLEIDER!!!

 

Brechtse footer afbeelding
Brechtse Bridgeclub
Een kleine, gezellige bridgeclub
club nummer 103017
IBAN BE93 7512 0670 9767