Huishoudelijk Reglement Brechtse BC

 1.  De Brechtse Bridgeclub erkent voor haar drives 3 soorten bridgers, te weten de leden, de spelers en de gasten:
  – De leden zijn deze zoals bepaald in de statuten van de Feitelijke Vereniging (FV).
  – De spelers, die geen lid zijn van de FV, zijn deze die door hun bijdrage speler van BBC zijn geworden.
  – De gasten zijn deze die door één van de leden of spelers worden uitgenodigd om een drive te komen spelen bij BBC.
 2. Voor de aanvaarding, schorsing of uitsluiting van de leden wordt gehandeld conform de statuten. Voor deze van de spelers is de Raad van Bestuur (RvB) bevoegd. Indien nodig kan de RvB weigeren dat een bepaalde gast nog wordt uitgenodigd.
 3.  De Algemene Vergadering (AV) stelt jaarlijks, op voorstel van de Raad van Bestuur (RvB) het lidgeld van de leden en de bijdrage van de spelers vast.
 4. Het lid dat via BBC is aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga (VBL) bekomt een tussenkomst op zijn aansluiting van 10€. Indien ook de partner via BBC bij VBL is aangesloten bekomt deze een tussenkomst van 5€.
 5. De RvB organiseert de bridgedrives. Zij bepaalt de inleg die door de deelnemers telkens dient te worden betaald.
 6. De leden en spelers kunnen max 3x per jaar een gast uitnodigen voor een drive.
 7. Leden kunnen zich organiseren om deel te nemen aan competities.
 8. De deelnameprijs aan de viertallencompetitie voor clubs, die door de VBL wordt georganiseerd, is ten laste van BBC.