Huishoudelijk Reglement Brechtse BC

 1.  De Brechtse Bridgeclub erkent voor haar drives 2 soorten bridgers, te weten de leden, de en de gasten:
  – De leden zijn deze zoals bepaald in de statuten van de Feitelijke Vereniging (FV).
  – De gasten zijn deze die door één van de leden worden uitgenodigd om een drive te komen spelen bij BBC.
 2. Voor de aanvaarding, schorsing of uitsluiting van de leden wordt gehandeld conform de statuten.  Indien nodig kan de RvB weigeren dat een bepaalde gast  wordt uitgenodigd.
 3.  De Algemene Vergadering (AV) stelt jaarlijks, op voorstel van de Raad van Bestuur (RvB) het lidgeld van de leden vast.
 4. Het lid dat via BBC is aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga (VBL) bekomt een tussenkomst op zijn aansluiting van 10 EUR. Indien ook de partner via BBC bij VBL is aangesloten bekomt deze een tussenkomst van 5 EUR.
 5. De RvB organiseert de bridgedrives. Zij bepaalt de inleg die door de deelnemers telkens dient te worden betaald.
 6. Tijdens de bridgedrives worden de spelregels toegepast zoals ze in België gelden, zowel op gebied van biedingen, alert procedure, ethiek en discipline,…
 7. De leden kunnen maximum  3 maal per jaar een gast uitnodigen voor een drive.
 8. Leden kunnen zich organiseren om deel te nemen aan competities.
 9. De deelnameprijs aan de viertallencompetitie voor clubs, die door de VBL wordt georganiseerd, is ten laste van BBC

 

 

Aanvullingen en/of wijzigingen aan dit HR worden door de RvB aan de AV van de FV voorgelegd en worden door deze laatste goedgekeurd met een gewone meerderheid. Bij staking van stemmen blijft alles bij het oude.

Goedgekeurd door de algemene vergadering van 23 september 2019