Geschiedenis Brechtse BC

De Brechtse BC is nog een jonge club, die is ontstaan uit de tennisclub Ter Breme. Ze werd in 2009 aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga onder de naam ‘Ter Breme’.  In 2014 werd de naam gewijzigd in ‘Brechtse Bridge Club’

Einde 2016 werd overgeschakeld op bridgemates.

Vanaf 2017 beschikt de club over statuten en een huishoudelijk reglement.